O nás

Naše společnost byla založena v roce 1998. Do té doby existovala jako sdružení podnikatelů a to už od roku 1991.
Od začátku jsme se zabývali dopravou, zemními pracemi a prodejem sypkých hmot a paliv. Postupem času jsme se začali blíže zajímat o problematiku čistírenských kalů a jejich využití.
V současné době je využití čistírenského kalu a ostatních odpadů hlavní činností naší společnosti i když škála našich služeb a produktů je široká. 
Naší snahou při zpracování odpadů je odpovědnost současné generace vůči generacím budoucím a to s udržitelným rozvojem.

Vytvoření kapacity pro materiálové využiti odpadů

Krycí list nabídky
Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 Slepý rozpočet
Zadávací dokumentace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
 

green-vert-lines
spreso-banner
ekologicka-likvidace
green-tree